Publicaties

Mogelijkheid vaststellen emissies biologische pluimveehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden om de emissiefactoren vast te stellen van biologisch gehouden pluimvee op basis van beschikbare informatie

Ellen, H.H.; Aarnink, A.J.A.; Ogink, N.W.M.

Samenvatting

Op basis van beschikbare kennis en literatuur zijn de effecten van verschillen tussen biologisch en regulier gehouden leghennen op de emissies van ammoniak, geur en fijnstof (PM10) kwalitatief beschreven. Aanvullend daarop is gekeken of emissiefactoren kunnen worden vastgesteld op basis van de beschikbare kennis en informatie. Conclusie is dat (aanvullende) metingen nodig zijn. Hiervoor is een aanzet voor een meetplan opgesteld.