Publicaties

Handboek bestandsopnames en routinematige bemonsteringen van schelpdieren

Craeymeersch, J.A.M.; Baars, J.M.D.D.; Brummelhuis, E.B.M.; Bult, T.P.; Kesteloo-Hendrikse, J.J.; Perdon, K.J.