Publicaties

Dag van het Levend Erfgoed te Harich

Kik, Chris

Samenvatting

Zitting in een forum op de Dag van het Levend Erfgoed te Harich, waarbij de huidige stand van zaken en de toekomst omtrent Friese Rassen is besproken.