Publicaties

Zes wolven dit voorjaar in Nederland geweest

Jansman, H.A.H.

Samenvatting

Volgens deskundigen is het niet de vraag of de dieren zich in Nederland vestigen, maar wanneer.

Er zijn dit voorjaar zeker zes wolven in Nederland geweest: drie manntjes en drie vrouwtjes, allemaal afkomstig uit Duitsland. Dat concludeert de universiteit van Wageningen na onderzoek in opdracht van de twaalf provincies.