Publicaties

Systeemdenken concreet gemaakt: zelforganisatie in sociale systemen

Hofstede, Gert Jan