Publicaties

Ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens (onderdeel 1)

Emous, R.A. van; Riel, J. van; Veldkamp, T.; Wikselaar, P. van; Meulen, J. van der; Jansman, A.J.M.

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens op bedrijfsniveau. Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate de variatie in technische resultaten van koppels dieren wordt beïnvloed door effecten op bedrijfsniveau of de variatie is toe te schrijven aan andere effecten, niet gerelateerd aan effecten op bedrijfsniveau (koppelniveau). Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in het kader van de PPS ‘Breed&Feed4Food’ (AF-14215), medegefinancierd door het Ministerie van LNV (BO-47-001-008) en door de Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN). Uit het onderzoek blijkt dat er een belangrijk bedrijfseffect is op de technische resultaten van vleeskuikens. Dit betekent dat er voldoende aanleiding is om voor een concept voor categorisering van de gezondheidsstatus van vleeskuikens uit te gaan van een indeling op bedrijfsniveau.