Publicaties

Leidt het toevoegen van schone organische reststoffen tot een gezondere en weerbaardere bodem?

Postma, J.; Visser, J.H.M.

Samenvatting

Dat is wat we onderzoeken in de publiek-private samenwerking ‘Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen’. De eerste resultaten van potproeven met sla- en suikerbietplanten zijn positief en bevestigen dat het toevoegen van organische reststoffen de grond inderdaad gezonder en weerbaarder maakt tegen bepaalde ziekteverwekkers. Momenteel onderzoeken we ook de mogelijkheden van deze organische stoffen in de praktijk in een veldproef met aardappels.