Publicaties

Het effect van houtoogst op nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden : onderbouwing van een adviessysteem

Vries, Wim de; Jong, Anjo de; Kros, Hans; Spijker, Joop