Publicaties

Evaluatie discardreductiedoelstelling aan de hand van het WMR discards WOT-programma en vergelijking van WMR zelfbemonstering versus sector monitoring

Batsleer, J.; Chen, C.; Verkempynck, R.; Helmond, A.T.M. van