Publicaties

Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie : beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5

Kros, Hans; Os, Jaap van; Voogd, Jan Cees; Groenendijk, Piet; Bruggen, Cor van; Molder, Romuald te; Ros, Gerard