Publicaties

Prijsontwikkeling van varkensrechten

Hoste, R.; Galen, M.A. van; Jongeneel, R.A.; Gonzalez Martinez, Ana; Wattel, C.J.; Pijnenburg, J.; Bens, Paul

Samenvatting

In deze notitie wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de prijs van varkensrechten in de afgelopen vijf jaar, en de verwachte ontwikkeling van de prijs van de varkensrechten in 2019-2021. Deze informatie wordt gebruikt voor een advies aan het Ministerie van LNV over een marktconforme vergoeding voor varkensrechten, in het kader van de voorgenomen Sanerings- en Beëindigingsregeling voor varkenshouders.