Publicaties

Duurzame zeewierteelt op de Noordzee, hoe kunnen we opschalen? -Toekomstscenario’s 2030

Veraart, J.A.; Swam, K. van; Bronswijk, L.; Vos, Judith