Publicaties

Fosfaatexcretie van mini-vleeskuikenmoederdieren van trager groeiende vleeskuikens

Emous, R.A. van

Samenvatting

In de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet is geen specifieke categorie beschikbaar voor mini-moederdieren, die aan het einde van de productieperiode minder dan 2,4 kg wegen, van trager groeiende vleeskuikens, waardoor geen recht wordt gedaan aan deze categorie. De Stuurgroep (Opfok)Vermeerdering van LTO/NOP en NVP heeft daarom Wageningen Livestock Research gevraagd om meer inzicht te genereren in de fosfaatexcretie van mini-moederdieren van trager groeiende vleeskuikens (inclusief hanen). Dit kan als bron dienen voor het implementeren van een specifieke diercategorie. Uit de berekeningen die in deze studie zijn uitgevoerd blijkt dat de P-excretie voor mini-moederdieren van trager groeiende vleeskuikens inclusief hanen, reguliere ouderdieren en ouderdieren van legkippen respectievelijk 130, 205 en 165 gram per dierjaar bedraagt. De fosfaatexcretie is respectievelijk 0,30, 0,47 en 0,38 kg per dierjaar. Het lijkt daarom gerechtvaardigd dat voor de mini-moederdieren van trager groeiende vleeskuikens een specifieke diercategorie ingesteld wordt in de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet.