Publicaties

Intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars in het Noordzeekanaal voorjaar 2018 : Aanbodschattingen, passage-efficiëntie, timing en verspreidingsgedrag, onderzocht met behulp van merk-terugvangst experimenten : uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden

Griffioen, A.B.; Winter, H.V.; Keeken, O.A. van; Houten, B. van