Publicaties

Selectiviteitsoptimalisatie van de pulsvisserij

Rijn, Jimmy van; Molenaar, Pieke