Publicaties

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2019

Asch, M. van; Ende, D. van den; Pool, J. van der; Brummelhuis, E.B.M.; Zweeden, C. van; Es, Y. van; Troost, K.