Publicaties

Opties voor de stabilisatie van de pachtnormen : Berekeningen over de periode 2011-2019

Silvis, Huib; Meer, Ruud van der; Voskuilen, Martien

Samenvatting

In het kader van de herziening van het pachtstelsel heeft het ministerie van LNV behoefte aan inzicht in de mogelijkheden om de fluctuaties in pachtnormen (hoogst toelaatbare pachtprijzen voor pacht van los land) te dempen. Hiervoor zijn verschillende opties doorgerekend, waarvan een aantal binnen het stelsel van de grondbeloning en een aantal daarbuiten op basis van indexering. De berekeningen zijn uitgevoerd over de periode 2011-2019. De resultaten zijn beoordeeld op de mate van stabiliteit en de verdeling van de voor- en nadelen voor de pachter en verpachter. Voor alle pachtprijsgebieden is aftopping van de verandering een effectieve optie om de normen te stabiliseren. Indexering op basis van de koopkracht van de euro of op basis van de kapitaalmarktrente zou vanaf 2011 tot zeer stabiele, licht stijgende normen hebben geleid.