Publicaties

Nationaal referentie laboratorium voor Bijenziekten

Valkenburg, D.J.; Hendriks, M.J.A.; Cornelissen, A.C.M.

Samenvatting

De bijenhouderij is hoofdzakelijk een hobbymatige sector met slechts enkele tientallen beroepsimkers. Er zijn geen wettelijke vereisten met betrekking tot het houden van bijen. Wel is er een aangifteplicht van een aantal destructieve ziekten. Bijengezondgeidsco├Ârdinatoren spelen een rol in het herkennen van symptomen van bijenziekten en hebben een uitvoerende taak in het draaiboek van deze aangifteplichtige ziekten. Het aaanpakken van aangifteplichtige ziekten is wettelijk bepaald. EU-wetgeving verplicht lidstaten om hier een aantal zaken voor te regelen.