Publicaties

De vochtstatus van peren meetbaar maken

Hogeveen-van Echtelt, Esther; Wissink, Edo