Publicaties

Duurzame productie op zee

Smith, S.R.

Samenvatting

De cursus 'Duurzaam werken op zee' is bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met het mariene milieu, zoals medewerkers bij kustgemeenten, medewerkers op een olieplatform, op een supply-schip, op een baggerschip, onderhoudspersoneel van windmolens, bergingsbedrijven, marine personeel, enz. De doelgroepen zijn bedrijven die op zee werken en maatschappelijke organisaties die het duurzaam beheren van het marine milieu van belang achten. Doel: Het ontwikkelen van een MBO/MBO+ niveau cursus voor medewerkers in de maritieme sector die affiniteit hebben met duurzaamheid en milieu.