Publicaties

Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen : Een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemziekten

Termorshuizen, A.J.; Molendijk, L.P.G.; Postma, J.

Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van bodemmaatregelen die ingezet kunnen worden om bodempathogenen in de Nederlandse akkerbouw te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui. Relevante kennis in de wetenschappelijke literatuur en rapporten en kennis aanwezig bij experts vanuit lopend onderzoek is voor de meest voorkomende problematische bodempathogenen, zowel aaltjes als schimmels, in kaart gebracht.