Publicaties

Mogelijkheden voor vissers in windparken : Beschikbare kennis vanuit het onderzoek

Quirijns, F.J.; Zaalmink, W.

Samenvatting

De vele (geplande) windparken op de Noordzee vormen een aanleiding voor de visserij om eventueel samen te werken met de windparkbeheerders. In deze factsheet gaan we in op de vraag of er mogelijkheden voor vissers als medegebruikers in windparken zijn.