Publicaties

Gekleurde glasalen

Griffioen, A.B.; Winter, Hendrik V.; Beentjes, R.; Schaub, B.; Zwerver, K.

Samenvatting

Het Noordzeekanaal is niet alleen een belangrijke scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de Noordzee, maar vormt ook een belangrijke ecologische verbindingszone voor vissen. Bekend is dat 5 tot 10 procent van de schieraal die uit Nederland wegtrekt door dit kanaal naar buiten trekt. Minder bekend is de omvang van de intrek van glasaal door het Noordzeekanaal.