Publicaties

Bouwstenen voor nieuw stikstofbeleid

Vries, W. de

Samenvatting

Momenteel is de vergunningverlening gebaseerd op een toelaatbare toename van de stikstof-depositie op een nabijgelegen natuurgebied. Dat beleid is ingewikkeld en om meer redenen niet optimaal. Het is zinvol om de focus te verleggen van lokaal depositiebeleid naar meer generiek emissiebeleid, met daarin opgenomen het realiseren van een nationaal emissieplafond in 2030 en 2050. Dit sluit aan op de systematiek van het klimaatakkoord en is bestuurlijk en juridisch beter te verdedigen. Het haalt bovendien de overmatige aandacht weg van economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden en zal positief uitpakken voor de natuur.