Publicaties

Informatieblad 2: Bacteriepreparaat

Klein, Chris de; Asbreuk, Tim; Wolterink, Han; Hellingman, S.; Zeegers, T.; Jans, Henk; Deijk, Jurriën R. van; Spijker, J.H.; Rutgers, Michiel; Mink, Peter de; Kuppen, Henry; Sondeijker, J.; Biemans, Bart; Bullée, Martijn; Brunsveld, M.; Regelink, J.

Samenvatting

De overlast van de eikenprocessierups (EPR) voor de gezondheid van mens en dier vraagt om aandacht en aanpakken. Op veel plekken gebeurt dat al. In de praktijk zijn verschillende middelen en maatregelen in zwang. Daarbij ontstaan vragen over de werkzaamheid, effectiviteit,(schadelijke) neveneffecten en gevaren van de verschillendeinstrumenten. De InformatiebladenBeheersing eikenprocessierups bevatten kernachtige informatie over gangbare, kansarme en kansrijke instrumenten om de overlast aan te pakken. Het Kennisplatform Processierups heeft de gepresenteerde informatie beoordeeld op relevantie en betrouwbaarheid