Publicaties

Voorkeur voor verhoogde rustplaats bij vleeskuikenouderdieren

Emous, Rick van; Mens, Annemarie

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de rustplaats preferentie van vleeskuikenouderdieren tijdens de legperiode, waarbij de dieren konden kiezen tussen roosters en zitstokken. Daarnaast konden de dieren op het strooisel, de drinklijn of in het legnest overnachten. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Consortium Breeders In Balance en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uit de preferentietest met verschillende rustplaatsen blijkt dat ouderdieren een duidelijke voorkeur hebben voor een rooster in vergelijking met een zitstok om ’s nachts op te rusten. Daarnaast verbleef een groot deel van de dieren door de tijd heen ’s nachts consistent op hun geprefereerde rustplaats. De rustplaats blijkt ook invloed op het welzijn van de dieren te hebben. Bij de dieren op de zitstokken en drinklijn werden, t.o.v. het rooster meer en grotere borstblaren aangetroffen.