Publicaties

Waterbeheer en de landbouw nader beschouwd : een aanvullende analyse op de houtskool-SWOT

Michels, Rolf

Samenvatting

Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met oog op het voorbereiden van het NSP, heeft het ministerie van LNV ervoor gekozen om een SWOT-analyse op hoofdlijnen te maken. In de eerste fase is een SWOT-analyse op hoofdlijnen (‘Houtskool-SWOT’) opgesteld. In een tweede fase komt de definitieve SWOT-analyse tot stand. Het voorliggende rapport betreft een aanvullende analyse op de ‘Houtskool-SWOT’ gericht op het thema water.