Publicaties

Seizoenssluiting IJsselmeervisserij : Effecten op vangsten en besommingen

Zaalmink, Wim; Prins, Henri

Samenvatting

Deze nota beschrijft de effecten van verschillende lengtes van seizoenssluiting op vangsten en besommingen van de IJsselmeervisserij. Bij een aanvullende sluiting van de visserij van 18 januari tot en met 15 maart naast de bestaande maatregelen, worden vangsten van schubvis zodanig gereduceerd dat voldaan wordt aan de kortetermijnreductiedoelstellingen van het ministerie van LNV van 36% voor brasem en voorn. Bij deze maatregel worden de vangsten van snoekbaars, baars en brasem meer gereduceerd dan noodzakelijk. Bij kortere seizoenssluitingen wordt niet meer voldaan aan de reductiedoelstelling voor brasem en voorn. Aanvullende maatregelen zoals een ladderverbod en aanpassing van maaswijdtes kunnen bijdragen aan het realiseren van reductiedoelstellingen; deze maatregelen zijn in deze studie niet doorgerekend.