Publicaties

De boer heeft toekomst

Olde, Evelien de

Samenvatting

Het einde van het boerenbedrijf zoals wij dat kennen. Dat bepleit de Wageningse onderzoeker Evelien de Olde. In een internationaal opvallende visie schetst zij samen met haar collega Imke de Boer het voedselsysteem van 2050. Dat is begrensd door wat natuur en milieu aankunnen, afgeschermd van de ongezonde wereldmarkt en gebaseerd op veel nauwere banden tussen boeren en consumenten.