Publicaties

Polychloorbifenylen en pesticiden gehalten in aal afkomstig uit diverse Nederlandse binnenwateren

Kerkhoff, M.; Boer, J. de; Pronk, René

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van polychloorbifenylen en pesticiden in het Nederlandse binnenwater is in de zomer van 1977 een onderzoek verricht naar de gehalten van deze organochloorverbindingen in rode aal. Het hoge vetgehalte van aal en de daardoor veelal hoge organochloorgehalten maken deze vis bijzonder geschikt voor dit soort onderzoek. De belangstelling ging enerzijds uit naar de PCB gehalten op produktbasis en anderzijds naar het verspreidingspatroon en de oorsprong van polychloorbifenylen en pesticiden in het Nederlandse binnenwater.