Publicaties

Computersimulatie van een vertraging in de trek van glasaal Anguilla anguilla (L.) door de zeesluizen te Den Oever naar het IJsselmeer

Welleman, H.; Dekker, W.