Publicaties

Boeren met data: digitalisering en blockchain in onze voedselvoorziening

Wassenaer, L. van