Publicaties

Verschillende passanten in pilot vispassage bij Lith

Griffioen, A.B.

Samenvatting

Deze videobeelden laten zien hoe verschillende vissoorten (en een bever) gebruik maken van de vispassage bij de stuw van Lith. Door de passage worden deze dieren niet opgehouden bij de stuw. Het camerasysteem, dat zich momenteel in de pilotfase bevindt, wordt in de vispassage gebruikt voor automatische dierherkenning. Achtereenvolgens passeren een bever, een baars, een zalm en twee zeeforellen.