Publicaties

Wageningen University & Research: ‘Zonneparken op landbouwgrond kunnen goed zijn voor boer en natuur’

Sluijsmans, Jeroen; Stremke, Sven

Samenvatting

Sluijsmans, J. and S. Stremke (2019)

Interview: Solar Magazine with Marco de Jonge Baas, published online and paper