Publicaties

Weerbare Waddenkust. Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme zeespiegelstijging.

Loon-Steensma, J.M. van; Vries, M.B. de; Bouma, T.J.; Schelfhout, Harry A.