Publicaties

Hoe openbaar groen bijdraagt aan het welzijn van ouderen : Lessen uit praktijkproef in Oisterwijk

Venema, Jasperina; Rooij, S.A.M. van

Samenvatting

Met een vergrijzende bevolkingssamenstelling is zorg voor kwets-bare ouderen een flinke maatschappelijke uitdaging. Hoe langer de periode van kwetsbaarheid wordt uitgesteld, hoe kleiner de zorglast. Hoe kwetsbaar ouderen zijn, hangt onder meer af van de omvang van het sociale vangnet en de fysieke gezondheid. In het project ‘Groen voor Grijs’ werd gekeken naar de invloed van groen. Jasperina Venema (Nature for Health Foundation) en Sabine van Rooij (WENR) vertellen over de bevindingen