Publicaties

6. Het belang van natuur in landbouwgebieden : Biodiversiteit

Scheer, Henk van der; Blacquiere, T.

Samenvatting

Natuur nabij land- en tuinbouwpercelen is belangrijk als reservoir van natuurlijke bestuivers (Bruinsma,
2020) en van natuurlijke vijanden om plaaginsecten te bestrijden. Bovendien draagt natuur bij aan een
fraai en gewaardeerd gevarieerd agrarisch landschap. Zo ontstaat natuurinclusieve landbouw in een
streven om de voedselproductie minder belastend en de landbouw omgevingsvriendelijker te maken.