Publicaties

Effectiviteit verschillende behandelingen op aantasting door uienvlieg : Resultaten 2 veldproeven zaaiuien 2019

Everaarts, T.; Huiting, H.F.