Publicaties

Economisch advies in woelig water : Wageningen Economic Research: nieuwe modellen wenselijk

Mol, A.; Oostenbrugge, J.A.E. van

Samenvatting

Al bijna 75 jaar verzamelt en analyseert
Wageningen Economic Research de economische gegevens van
de visserijsector. In deze tijd waarin niets zeker lijkt te zijn is er
veel vraag naar de sociaaleconomische effecten van (ruimtelijk)
beleid op de Noordzee. Denk bijvoorbeeld aan de komst van
windparken. Alle ontwikkelingen samen zorgen er echter ook
voor dat de waarde van afzonderlijke gebieden in de afgelopen
jaren steeds minder zegt over de uiteindelijke effecten van
sluitingen van deze gebieden voor vissers in de toekomst. ,,Het
gaat niet zozeer om besommingen en vangstmogelijkheden
in het verleden, maar meer om de toekomst. Samen met
partners gaan we daarom nieuwe modellen ontwikkelen om de
sociaaleconomische impact van gebiedssluitingen op zee voor
visserijgemeenschappen beter te schatten’’, aldus Arie Mol en
Hans van Oostenbrugge van WEcR