Publicaties

With low emission to high transmission : Integrating low thermal emissivity in antireflective coatings on glasses for energy saving in greenhouse horticulture

Breugel, Bram van; Baeza, Esteban; Raaphorst, Marcel; Aninat, Remi; Shayesteh, Mohammad; Zwart, Feije de; Linden, Hans; Lieffrig, Vincent

Samenvatting

From an energy-saving perspective, the greenhouse cover must have the highest possible light transmission to make maximum use of free solar energy, while it must have good insulating properties to prevent heat loss from the greenhouse. Anti-reflection coatings (AR) increase light transmission, low-emission coatings (low-e) reduce heat loss. However, common low-e coatings reduce light transmission and require a protective atmosphere to prevent degradation, which is why low-e coatings are normally only used in double glazing. The aim of this project was to combine low-e and anti-reflective properties in a single coating, thus combining increasing light transmission and reducing heat loss. This leads to a significant energy saving.---Vanuit een energiebesparend perspectief moet de kasomhulling een zo hoog mogelijke lichtdoorlatendheid hebben om maximaal gebruik te maken van gratis zonne-energie, terwijl ze goede isolerende eigenschappen moet hebben om warmteverlies vanuit kas te voorkomen. Antireflectie coatings (AR) verhogen de lichttransmissie, emissiearme coatings (low-e) verminderen het warmteverlies. De gangbare low-e coatings verlagen echter de licht transmissie en hebben een beschermende atmosfeer nodig om degradatie te voorkomen waardoor low-e coatings standaard alleen in dubbel glas worden toegepast. Het doel van dit project was om low-e en antireflectie eigenschappen te verenigen in een enkele coating waardoor het verhogen van de lichttransmissie en verminderen van het warmteverlies wordt gecombineerd. Dit levert een duidelijke energiebesparing op.