Publicaties

Bio alternatieven voor op aardolie gebaseerde chemie

Haveren, Jacco van; Broek, Ben van den