Publicaties

De Groene Agenda 2020-2023; valorisatie van groene kennis voor een klimaatadaptieveen leefbare stad

Spijker, Joop

Samenvatting

KoM2000* - Rapportage over 2020