Publicaties

Vismigratie in de Zuidwestelijke Delta : Quickscan van kansen en knelpunten in het kader van beleidsondersteunend onderzoek voor LNV

Winter, H.V.; Mulder, I.M.; Tangelder, M.