Publicaties

Wind op Zee: zoekgebieden 2030-2050 : inzicht in de sociaal-economische waarde van de zoekgebieden windenergie op de Noordzee 2030-2050 voor de Nederlandse visserij

Deetman, B.; Eweg, A.Y.; Oostenbrugge, J.A.E. van; Mol, A.; Hamon, K.G.; Steins, N.A.

Samenvatting

Dit rapport maakt inzichtelijk welke economische waarde de zoekgebieden voor wind op zee in de periode 2030-2050 voor de Nederlandse visserij vertegenwoordigden in 2010-2019 en welke directe en indirecte sociaal-economische effecten sluiting van deze gebieden mogelijk voor de visserij en visserijgemeenschappen met zich meebrengt. De historische waarde van de combinaties van zoekgebieden zijn gekwantificeerd, net als de afhankelijkheden van deze gebieden in het geval van sluitingen van andere delen van het Nederlands deel van het continentaal plat (CP) en in het geval van een additionele harde Brexit. Daarnaast is door experts een eerste duiding gegeven aan deze resultaten en additionele effecten op de visserij, het visserijcluster en visserijgemeenschappen en zijn de kwantitatieve gegevens geïnterpreteerd. Voor de visserij is variant A (zie bijlage 1) de minst ongunstige. Van de overige varianten zijn de onderlinge verschillen in effecten minder groot en vallen deze mogelijk grotendeel binnen de onzekerheden die genoemd zijn. Voor de varianten waarbij extra gebieden zijn aangewezen zal de voorkeur altijd zijn voor de variant met de minste gebieden. Zo zal de voorkeur voor variant C ten opzichte van variant B en variant E ten opzichte van variant F altijd hetzelfde blijven omdat B en F extra gebieden bevatten. De toekomstige ruimtelijke beperkende maatregelen leggen een claim op de visserijmogelijkheden van de Nederlandse (bodem)visserijen. Daarbij spelen naast de windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee ook windparken in buitenlandse wateren en natuurgebieden in Nederlandse en buitenlandse wateren een rol. Daarnaast is de verwachting dat er in de toekomst extra ruimtebeslag komt door de ontwikkeling van maricultuur (mosselkweek, zeewierkweek). De verwachting is dat de druk op de gebieden die open blijven voor de visserij groot wordt. Niet alleen Nederlandse vaartuigen zoeken uitwijkmogelijkheden, maar ook vaartuigen uit andere lidstaten. In deze studie kan het algehele effect niet worden gekwantificeerd. Het Brexitscenario laat zien wat het effect op de waarde van zoekgebieden is als zowel een harde Brexit als het sluiten van de zoekgebieden optreedt en geeft daarmee een eerste inkijk in effecten van combinaties van gebeurtenissen.