Publicaties

De milieubelasting van schelpdierproductie. Een vergelijking met andere dierlijke voedingsmiddelen (factsheet)

Smith, S.R.; Hoekstra, F.F.; Jansen, H.M.