Publicaties

Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof : stikstof en natuurherstel

Burg, A.B. van den; Berendse, F.; Dobben, H.F. van; Kros, J.; Bobbink, R.; Roelofs, J.; Odé, B.; Swaay, C.A.M. van; Sierdsema, H.; Siebel, H.N.; Vries, W. de