Publicaties

Eetgedrag is weinig veranderingsgezind : Zoeken naar effectieve gedragsstrategieen

Bouwman, E.P.; Kunz, M.C.; Dagevos, H.

Samenvatting

Als er gezegd – of verzucht – wordt dat een mens eigenlijk nooit verandert, dan gaat het niet
alleen over iemands karakter maar ook om gedrag. Gedrag is vaak minder veranderingsgezind
dan gedacht of gehoopt. Gewoontes hebben diepe wortels die gedrag ‘vasthouden’.
Dit geldt zelfs in deze disruptieve tijden van de coronapandemie. Maar het belang van
verandering naar een meer duurzame en gezonde voeding blijft onverminderd groot.