Publicaties

Natuurambities voor de Waddenzee: essay

Baptist, M.J.

Samenvatting

Tussen 1900 en nu wijzigden de natuurambities voor de Waddenzee van natuurbehoud en natuurherstel, via natuurontwikkeling, naar natuurversterking. Dit essay inventariseert recente en geplande natuur-versterkingsprojecten in de Waddenzee en geeft een analyse van de motieven. De lijn van veranderende ambities dootrekkend eindigt het met een vooruitblik naar een mogelijke toekomst voor natuurbeheer, waarin de eigenschappen van de Waddennatuur gemodificeerd worden om de gevolgen van klimaatver-andering te weerstaan.