Publicaties

Quick-scan mogelijkheden van medegebruik (schelpdierkweek en zeewierteelt) met een te realiseren drijvend zonnepark in het Hoogbekken van de Krammersluizen

Wijsman, Jeroen W.M.; Lansbergen, Romy A.

Samenvatting

Het Hoogbekken zal na de renovatie van het Krammersluizencomplex zijn huidige functie verliezen. Er zijn plannen om er een park van drijvende zonnepanelen aan te leggen. Het drijvend zonnepark in het Hoogbekken leent zich in potentie tot medegebruik door aquacultuur. In deze quick-scan is er onderzocht of er voldoende draagkracht is in het Hoogbekken in een situatie met een drijvend zonnepark (50% bedekking met een lichtdoorlatendheid van 15%) voor schelpdierkweek of zeewierteelt. Op basis van de draagkrachtanalyse die in deze quick-scan uitgevoerd is kan er worden geconcludeerd dat er, ondanks de verwachtte hoge primaire productie en algenconcentratie in het Hoogbekken, geen ruimte is voor aanvullende kweek van schelpdieren. De huidige inschatting van de graasdruk in het bekken is dusdanig hoog (0.61 m3 m-2 d-1) dat de draagkracht is bereikt door de van nature aanwezige schelpdieren in het Hoogbekken. Omdat er grote onzekerheid zit op de inschatting van de graasdruk in het Hoogbekken is een hypothetische analyse gedaan onder de aanname dat de graasdruk de helft is (0.3 m3 m-2 d-1) van wat is ingeschat. Onder deze aanname is een jaarlijkse productie van 33500 kg mosselen (Mytilus edulis) of 34 000 kg Japanse oesters (Crassostrea gigas) mogelijk in het Hoogbekken. Tevens is er berekend wat de mogelijkheden zijn van zeewierkweek naast de zonnepanelen. De berekeningen zijn gedaan op basis van de nutriëntenbehoeften van suikerwier (Saccharina latissima). Op basis van de nutriëntenbeschikbaarheid is 0.04 ha zeewierkweek per seizoen het maximaal mogelijke. Dit zou 400 kg droog gewicht aan zeewier per seizoen opleveren. De beperkende factor is de beschikbaarheid aan nutriëntenaanvoer vanuit de Oosterschelde en de concurrentie om de beschikbare nutriënten tussen het zeewier en het fytoplankton. In deze quick-scan is tevens een eerste aanzet gedaan voor draagkrachtindicatoren voor zeewierkweek in analogie met de indicatoren die reeds worden gebruikt voor schelpdierkweek.