Publicaties

Hittestress op intergetijdenplaten van de Oosterschelde : Gecombineerd onderzoek naar bodemtemperatuurmetingen en kokkelsterfte in de zomer van 2020

Suykerbuyk, W.; Bogaart, L. van den; Hamer, A.; Walles, B.; Troost, K.; Tangelder, M.